מעשיות חז"ל יומחשו על ידי צבע, צליל ותנועה.  באמצעות בובות, יצירות אומנות, שירים ומשחקים, הסיפורים יתקשרו לעולם האישי של הילדים, לפרשת השבוע ולערכים חברתיים, רגשיים וחינוכיים.